Số Lượt Truy Cập
Visitor Counter
Văn bản
Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu Người ký
30/KH-STTTT 16/07/2020 Tuyên truyền, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 Nguyễn Thị Hồng Thúy
18/KH-STTTT 24/06/2020 Tổng kết công tác phòng chống tham nhũng từ năm 2013 đến nay Trịnh Hùng Sơn
94/BC-UBND 18/06/2020 Báo cáo Tổng kết Đề án Phát triển Thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2013 - 2020 Hồ Đại Dũng
45/CTr-STTTT 17/06/2020 Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ngành thông tin và truyền thông giai đoạn 2021-2025 Trịnh Hùng Sơn
83/BC-STTTT 16/06/2020 Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2020 Trịnh Hùng Sơn
330/STTTT-BCTTXB 08/06/2020 Về việc tổ chức tuyên truyền, đăng, phát nội dung dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nguyễn Thị Hồng Thúy
23/KH-STTTT 25/05/2020 Triển khai thực hiện Đề án 938, 939 của Thủ tướng Chính phủ trong năm 2020 và những năm tiếp theo Nguyễn Thị Hồng Thúy
24/KH-STTTT 25/05/2020 Tuyên truyền phòng, chống ma túy năm 2020 Trịnh Hùng Sơn
22/KH-STTTT 07/05/2020 Tuyên truyền công tác Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020 Nguyễn Thị Hồng Thúy
39/QĐ-STTTT 24/04/2020 Về việc phân công lãnh đạo Sở TT&TT phụ trách các lĩnh vực công tác Trịnh Hùng Sơn