https://dichvucong.phutho.gov.vn/dichvucong/bothutuc?AllThuTuc=0&maThuTuc=&thutuc=0&numCQ=23&dieuKienMoRong=&maCoQuan=SO_TT_VA_TT&maLinhVuc=&maMucDo=&maCapTT=&tokenCsrf=578ed506eea8735319366a6973182b4d-18bf7761d254920b0c57cf370d713b18
Số Lượt Truy Cập
Visitor Counter
Văn bản
Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu Người ký
34/KH-STTTT 21/03/2023 Kế hoạch tổ chức các hoạt động tham gia Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2023 GĐ Trịnh Hùng Sơn
38/BC-STTTT 20/03/2023 Báo cáo công tác quản lý nhà nước về báo chí tháng 3/2023 nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2023 PGĐ Nguyễn Thị Hồng Thuý
194/STTTT-TTBCXB 17/03/2023 V/v triển khai tuyên truyền về việc sử dụng đầu số 156 tra cứu thông tin tên miền PGĐ Nguyễn Thị Hồng Thuý
185/STTTT-TTBCXB 16/03/2023 V/v tuyên truyền thực hiện Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 13/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ PGĐ Nguyễn Thị Hồng Thuý
173/STTTT-TTBCXB 13/03/2023 V/v tuyên truyền về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và một số nội dung PGĐ Nguyễn Thị Hồng Thuý
29/BC-STTTT 10/03/2023 Báo cáo sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) PGD Lê Quang Thắng
165/STTTT-TTBCXB 09/03/2023 V/v tham gia hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 - 2023. PGĐ Nguyễn Thị Hồng Thuý
150/STTTT-TTBCXB 06/03/2023 V/v tuyên truyền đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản và một số nội dung PGĐ Nguyễn Thị Hồng Thuý
151/STTTT-TTBCXB 06/03/2023 V/v tuyên truyền Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân PGĐ Nguyễn Thị Hồng Thuý
147/STTTT-TTBCXB 03/03/2023 V/v tuyên truyền Kế hoạch xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. PGĐ Nguyễn Thị Hồng Thuý