Số Lượt Truy Cập
Visitor Counter
Văn bản
Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu Người ký
15/KH-STTTT 06/02/2020 Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2020 Trịnh Hùng Sơn
06/QĐ-STTTT 03/02/2020 Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút Corona (2019-nCoV) Sở Thông tin và Truyền thông Trịnh Hùng Sơn
02/TB-STTTTT 20/01/2020 Phân công nhiệm vụ tiếp công dân năm 2020 Trịnh Hùng Sơn
11/KH-STTTT 17/01/2020 Công tác Pháp chế lĩnh vực Thông tin và Truyền thông năm 2020 Trịnh Hùng Sơn
13/KH-STTTT 17/01/2020 Công tác kiểm tra, xử lý, rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực Thông tin và Truyền thông năm 2020 Trịnh Hùng Sơn
08/KH-STTTT 15/01/2020 Tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp trong tỉnh tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Trịnh Hùng Sơn
09/KH-STTTT 15/01/2020 Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá về ASEAN trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2020 Trịnh Hùng Sơn
13/STTTT-TTBCXH 13/01/2020 Thiết lập đường dây nóng báo chí Trịnh Hùng Sơn
04/KH-STTTT 06/01/2020 Triển khai hoạt động thông tin đối ngoại năm 2020 Trịnh Hùng Sơn
05/KH-STTTT 06/01/2020 Tuyên truyền biển, đảo năm 2020 Trịnh Hùng Sơn