Số Lượt Truy Cập
Visitor Counter
Văn bản
Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu Người ký
436/STTTT-CNTT 07/10/2019 V/v thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cơ quan nhà nước tỉnh Phú Thọ năm 2019 Lê Quang Thắng
429/STTTT-TTBCXB 30/09/2019 về việc triển khai một số nội dung tuyên truyền Trịnh Hùng Sơn
47/KH-STTTT 26/09/2019 kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án Công vụ Trịnh Hùng Sơn
3758/UBND-KGVX 15/08/2019 V/v chính thức triển khai gửi, nhận văn bản điện tử có ký số giữa các cơ quan hành chính của tỉnh Bùi Văn Quang
48/QĐ-STTTT 28/05/2019 V/v điều động và bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Trương phòng CNTT Trịnh Hùng Sơn
179a/STTTT-TTBCXB 13/05/2019 V/v tăng cường tuyên truyền phòng, chống nguy cơ bùng phát, lây lan dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Lê Kim Quyền
80/STTTT-TTBCXB 06/03/2019 V/v tuyên truyền chủ động ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào địa bàn tỉnh Trịnh Hùng Sơn