Số Lượt Truy Cập
Visitor Counter
Văn bản
Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu Người ký
120/QĐ-STTTT 08/10/2018 Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức các phòng; mối quan hệ, phối hợp giải quyết công việc trong cơ quan của Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ Trịnh Hùng Sơn
395/STTTT-TTBCXB 25/09/2018 V/v tuyên truyền hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ; hưởng ứng Ngày Pháp luật VN và các Mục tiêu phát triển Thiên nhiên kỷ Trịnh Hùng Sơn
398/STTTT-TTBCXB 25/09/2018 V/v thực hiện tuyên truyền Ngày Pháp luật Việt Nam và kỷ niệm 70 năm Ngày Nhân quyền thế giới Trịnh Hùng Sơn
52/KH-STTTT 27/08/2018 Tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 437/NQ-UBTVQH14 ngày 21/10/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trên địa bàn tỉnh Phú Thọ Trịnh Hùng Sơn
15/2018/QĐ-UBND 21/08/2018 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông Bùi Minh Châu
328/STTTT-BCXB 14/08/2018 V/v đẩy mạnh tuyên truyền ứng phó với bão số 4 và mưa, lũ
329/STTTT-BCXB 14/08/2018 V/v thực hiện một số nội dung tuyên truyền
330/STTTT-BCXB 14/08/2018 V/v tăng cường tuyên truyền về phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2018. Trịnh Hùng Sơn
296/STTTT-QLVT 25/07/2018 Về việc khắc phục hậu quả bão số 3 và chủ động ứng phó với lũ, lũ quét, sạt lở đất Trịnh Hùng Sơn
256/STTTT-QLVT 29/06/2018 V/v thông tin, tuyên truyền về chuyển đổi mã mạng viễn thông Trịnh Hùng Sơn