Số Lượt Truy Cập
Visitor Counter
Văn bản
Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu Người ký
39/QĐ-STTTT 26/04/2021 Ban hành bộ tiêu chí chấm điểm, xếp loại hàng năm đối với Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ Trịnh Hùng Sơn
37/KH-STTTT 23/04/2021 Tuyên truyền Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2021 Nguyễn Thị Hồng Thúy
35/KH-STTTT 15/04/2021 Tuyên truyền Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021” năm 2021 Nguyễn Thị Hồng Thúy
33/KH-STTTT 13/04/2021 Tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Trịnh Hùng Sơn
32/KH-STTTT 12/04/2021 Triển khai Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn tỉnh Trịnh Hùng Sơn
31/KH-STTTT 05/04/2021 Triển khai tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phố biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025 Trịnh Hùng Sơn
30/KH-STTTT 29/03/2021 Tuyên truyền về An toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở giai đoạn 2021- 2025 Trịnh Hùng Sơn
29/KH-STTTT 25/03/2021 Tuyên truyền về giỗ Tổ Hùng Vương năm Tân Sửu - 2021 Trịnh Hùng Sơn
27/KH-STTTT 22/03/2021 Triển khai thực hiện hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 Nguyễn Thị Hồng Thúy
25/KH-STTTT 15/03/2021 Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2021 Nguyễn Thị Hồng Thúy