Số Lượt Truy Cập
Visitor Counter
Văn bản
Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu Người ký
14/KH-STTTT 09/02/2021 Tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước năm 2021 Nguyễn Thị Hồng Thúy
15/KH-STTTT 09/02/2021 Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 Trịnh Hùng Sơn
11/KH-STTTT 05/02/2021 Thông tin, tuyên truyền về phòng, chống thiên tai, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu từ cộng đồng giai đoạn 2021 - 2030 Nguyễn Thị Hồng Thúy
08/KH-STTTT 27/01/2021 Công tác Pháp chế lĩnh vực Thông tin và Truyền thông năm 2021 Trịnh Hùng Sơn
07/KH-STTTT 26/01/2021 Thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) trên địa bàn tỉnh Lê Quang Thắng
09/QĐ-STTTT 26/01/2021 Ban hành chương trình công tác năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ Trịnh Hùng Sơn