Thông tin cần biết
Số Lượt Truy Cập
Visitor Counter
LIÊN HỆ

Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ

+ Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành - Phường Tân Dân - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ.

+ Điện thoại: 0210.3811486         Fax: 0210.3811485.

+ Email: stttt@phutho.gov.vn; sophutho@mic.gov.vn

+ Website: http://stttt.phutho.gov.vn