Thông tin cần biết
Số Lượt Truy Cập
Visitor Counter
Đại hội Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Album:  Đại hội Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
  • Big Img Chào cờ
  • Big Img Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội
  • Big Img Công đoàn Sở TT&TT tặng hoa chúc mừng Đại hội
  • Big Img Chi đoàn thanh niên Sở TT&TT tặng hoa chúc mừng Đại hội
  • Big Img Phát biểu tham luận tại Đại hội
  • Big Img Bỏ phiếu bầu Ban chấp hành khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
  • Big Img BCH Đảng bộ Sở khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 mắt Đại hội
  • Big Img Chia tay các đồng chí BCH Đảng bộ Sở khóa III, nhiệm kỳ 2015 - 2020
  • Big Img Chia tay các đồng chí BCH Đảng bộ Sở khóa III, nhiệm kỳ 2015 - 2020
  • Big Img Biểu quyết