Thông tin cần biết
Số Lượt Truy Cập
Visitor Counter
Cuộc thi kể chuyện bằng tranh vẽ “Biển, đảo Tổ quốc em”

Ngày 14/12/2018, tại Trường Tiểu học Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Cuộc thi kể chuyện bằng tranh vẽ “Biển, đảo Tổ quốc em”. Đây là lần đầu tiên một cuộc thi được lồng ghép ở cả hai nội dung vẽ tranh và kể chuyện với chủ đề về biển, đảo được tổ chức dành cho cho các em học sinh của 10 trường tiểu học trên địa bàn thành phố Việt Trì.

Album:  Cuộc thi kể chuyện bằng tranh vẽ “Biển, đảo Tổ quốc em”
 • Big Img Cuộc thi kể chuyện bằng tranh vẽ “Biển, đảo Tổ quốc em”
 • Big Img Cuộc thi kể chuyện bằng tranh vẽ “Biển, đảo Tổ quốc em”
 • Big Img Cuộc thi kể chuyện bằng tranh vẽ “Biển, đảo Tổ quốc em”
 • Big Img Cuộc thi kể chuyện bằng tranh vẽ “Biển, đảo Tổ quốc em”
 • Big Img Cuộc thi kể chuyện bằng tranh vẽ “Biển, đảo Tổ quốc em”
 • Big Img Cuộc thi kể chuyện bằng tranh vẽ “Biển, đảo Tổ quốc em”
 • Big Img Cuộc thi kể chuyện bằng tranh vẽ “Biển, đảo Tổ quốc em”
 • Big Img Cuộc thi kể chuyện bằng tranh vẽ “Biển, đảo Tổ quốc em”
 • Big Img Cuộc thi kể chuyện bằng tranh vẽ “Biển, đảo Tổ quốc em”
 • Big Img Cuộc thi kể chuyện bằng tranh vẽ “Biển, đảo Tổ quốc em”
 • Big Img Cuộc thi kể chuyện bằng tranh vẽ “Biển, đảo Tổ quốc em”
 • Big Img Cuộc thi kể chuyện bằng tranh vẽ “Biển, đảo Tổ quốc em”
 • Big Img Cuộc thi kể chuyện bằng tranh vẽ “Biển, đảo Tổ quốc em”
 • Big Img Cuộc thi kể chuyện bằng tranh vẽ “Biển, đảo Tổ quốc em”
 • Big Img Cuộc thi kể chuyện bằng tranh vẽ “Biển, đảo Tổ quốc em”