Số Lượt Truy Cập
Visitor Counter
Văn bản
Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu Người ký
390/STTTT-BCXB 05/10/2017 v/v tuyên truyền phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả Trịnh Hùng Sơn
379 /STTTT-BCXB 02/10/2017 v/v tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật Trịnh Hùng Sơn
346/STTTT-BCXB 07/09/2017 V/v tuyên truyền một số nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh Trịnh Hùng Sơn
389/STTTT-BCXB 04/09/2017 v/v tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng sông Lô Trịnh Hùng Sơn
48/KH-STTTT 01/09/2017 Thực hiện phong trào thi đua chuyên đề “Thi đua thực hiện hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của ngành Thông tin và Truyền thông” năm 2017 Phan Quang Thao
281/STTTT-QLVT 28/07/2017 V/v khắc phục những tồn tại, triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm lĩnh vực BCVT Lê Kim Quyền
279/STTTT - CNTT 27/07/2017 V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí ứng dụng và phát triển CNTT năm 2018 Nguyễn Hữu Việt
262/STTTT-QLVT 17/07/2017 V/v ứng phó khẩn cấp, kịp thời diễn biến Bão số 2 Phan Quang Thao
154/STTTT-BCXB 03/05/2017 V/v tuyên truyền công tác dân tộc và việc thực hiện chính sách dân tộc năm 2017 Nguyễn Thị Tuyết Chinh
155/STTTT-BCXB 03/05/2017 V/v tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ Nguyễn Thị Tuyết Chinh